Java

25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

Phím tắt Eclipse, 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc
Written by TINET

Bài viết đã được cập nhật vào:

Khi sử dụng IDE, bạn không thể làm việc hiệu quả hơn nếu không sử dụng các phím tắt thường xuyên như thói quen của mình. Trong bài viết này, Kynangso.net sẽ tóm tắt một danh sách các phím tắt hữu ích để chỉnh sửa mã Java trong IDE Eclipse.

LƯU Ý: Các phím tắt tiêu chuẩn sẽ không được liệt kê trong bài này nhé, chẳng hạn như Ctrl + A (chọn tất cả), Ctrl + Z (hoàn tác), v.v.

 

Ctrl + D: Xóa hết dòng tại vị trí con trỏ

Ctrl + Delete: Xóa 1 từ phía sau con trỏ

Ctrl + Shift + Delete: Xóa tại vị trí con trỏ cho đến hết hàng

Ctrl + Backspace: Xóa từ vị trí con trỏ chuột về trước đến hết hàng

Shift + Ctrl + y: Thay đổi kiêu chữ của vùng chọn thành chữ thường

Shift + Ctrl + x: Thay đổi vị trí vùng chọn thành chữ in hoa

Alt + Up Arrow: Di chuyển dòng tại vị trí con trỏ hoặc dòng được bôi đen đi lên 1 hàng

 

Move%20up%20a%20line - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Alt + Down Arrow: Di chuyển dòng tại vị trí con trỏ hoặc dòng được bôi đen đi xuống 1 hàng

Move%20down%20a%20line - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + Alt + Up Arrow: Sao chép và di chuyển dòng tại vị trí con trỏ hoặc vùng chọn đi lên 1 dòng

Copy%20and%20move%20up%20a%20line - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + Alt + Down Arrow: Sao chép và di chuyển dòng tại vị trí con trỏ hoặc vùng chọn đi lên 1 dòng

Copy%20and%20move%20down%20a%20line - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Shift + Enter: Chèn 1 dòng trống phía dưới dòng con trỏ đang đặt, không kể con trỏ đang nằm ở vị trí nào trong dòng đó

insert%20a%20blank%20line - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + Shift + Enter: Chèn 1 dòng trống phía trên dòng con trỏ đang đặt, không kể con trỏ đang nằm ở vị trí nào trong dòng đó

Ctrl + Shift + O: Tự động Import thư viện còn thiếu, tổ chức lại thứ tự thư viện và xóa các thư viện không dùng đến

organize%20imports - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + Shift + M: Tự động thêm câu lênh cho các lỗi do nhập thiếu, phải đặt trỏ chuột bên trong câu lệnh lỗi

add%20single%20import - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + Shift + F: Định dạng lại đoạn code được bôi đen hoặc toàn bộ tệp nguồn, phím tắt này rất hữu ích khi dùng nó để định dạng lại các dòng code lộn xộn và chuẩn hóa nó

format%20code - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + I: Sửa lỗi thụt dòng, phím tắt này thay thế việc sử dụng phím Tab một cách chuẩn hóa hơn

correct%20indentation - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + / or Ctrl + 7: Comment khối mã đang được chọn theo định dạng Comment dòng đơn, như hình:

single%20line%20comment%20code - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + Shift + /: Comment một khối mã được chọn theo định dạng  /*, như hình

add%20block%20comment - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Ctrl + Shift + \: Bỏ comment của khối mã được chọn

Alt + Shift + S: Hiển thị menu có thể để chỉnh sửa mã theo ngữ cảnh mà con trỏ đang đặt

context%20menu%20for%20code - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

Từ menu này bạn có thể nhấn tiếp một chữ khác để thực hiện chức năng đang hiển thị trong menu, Ví dụ:

Alt + Shift + S, R: Tạo Getters và Setters cho các trường của một lớp:

Generate%20getters%20and%20setters - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Alt + Shift + S, O: Tạo Constructor từ các trường có trong lớp đó

generare%20constructor%20using%20fields - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Alt + Shift + S, C: Tạo Constructor từ SuperClassgenerate%20constructors%20from%20superclass - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

 

Alt + Shift + S, H: Tạo các phương thức hashCode() và equals()

generate%20hashCode%20and%20equals - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

Chọn các trường sẽ sử dụng trong hashCode() và equals() , Sau đó nhấn OK. Bạn sẽ nhận được code như sau:

@Override
public int hashCode() {
    final int prime = 31;
    int result = 1;
    result = prime * result + id;
    result = prime * result
            + ((password == null) ? 0 : password.hashCode());
    result = prime * result
            + ((username == null) ? 0 : username.hashCode());
    return result;
}
 
@Override
public boolean equals(Object obj) {
    if (this == obj)
        return true;
    if (obj == null)
        return false;
    if (getClass() != obj.getClass())
        return false;
    User other = (User) obj;
    if (id != other.id)
        return false;
    if (password == null) {
        if (other.password != null)
            return false;
    } else if (!password.equals(other.password))
        return false;
    if (username == null) {
        if (other.username != null)
            return false;
    } else if (!username.equals(other.username))
        return false;
    return true;
}

Alt + Shift + S, S: Tạo Method toString() từ các trường được chọn

Generate%20toString%20method - 25 Phím tắt cho Eclipse giúp việc lập trình trở nên thần tốc

Sau khi chọn như hifnnh, chúng ta được code như sau:

 

@Override
public String toString() {
    return "User [id=" + id + ", username=" + username + ", password=" + password + "]";
}

About the author

TINET

guest
Nhập email nếu bạn muốn nhận thông báo về phản hồi trên bình luận của bạn.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Gửi đánh giá của bạn đến bài viết này!x
()
x