Java Khóa Học

Khái niệm POJO hay POJOs trong ngôn ngữ Java là gì?

pojo trong java, Khái niệm POJO hay POJOs trong ngôn ngữ Java là gì?
Written by TINET

Bài viết đã được cập nhật vào:

POJO?

POJO hay POJOs là từ viết tắt của của cụm từ “Plain Old Java 0bject” trong tiếng Anh hay nó có ý nghĩa là “Các đối tượng Java thuần túy”.

Khái niệm – POJO hay POJOs trong Java?

POJO hay POJOs trong Java la gi 1 - Khái niệm POJO hay POJOs trong ngôn ngữ Java là gì?

Trong Java POJO thường được dùng để chỉ các chỉ những object Java bình thường (chính xác hơn là đơn giản là chỉ có Java), chúng không có gì đặc biệt, không theo theo bất kỳ một mô hình, quy ước, nào cả hay nói theo cách khác thì không implement hay extend class nào khác. Đơn giản bao gồm các thuộc tính và các phương thức.

Xem thêm: Khóa học Java cơ bản miễn phí


Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ!

About the author

TINET

Leave a Comment