HTML/CSS

Share Code đặt Các dạng Quảng cáo bằng Popup lên blog/website/wordpress

code quảng cáo popup cho website, Share Code đặt Các dạng Quảng cáo bằng Popup lên blog/website/wordpress
Written by TINET

Bài viết đã được cập nhật vào:

Bạn đang có một website xem phim, một blog cá nhân, hay một trang tin tức và muốn đặt quảng cáo theo dạng “trá hình” để kiếm chút đỉnh như: Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột, Popup-under hiện sau trình duyệt cho blog/web, Popup mở tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web, Popup mở cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình, Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên, Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên, Tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 địa chỉ IP

Trước khi vào hướng dẫn mình xin khuyến cáo cho anh em!, Quảng cáo sẽ rất có lợi nếu như bạn biết đặt đúng cách, đúng nơi, và đúng thời điểm hoặc không quảng cáo sẽ khiến cho website của bạn trở thành vùng đất hoang, đặc biết dạng quảng cáo như thế này rất dễ khiến khách hàng khó chịu nên các bạn cân nhắc trước khi dùng nhé!

Hiện nay có rất nhiều dạng quảng cáo mới rất thân thiện cho website và thu nhập cũng rất tối, các bạn có thể ghé qua đây để tham khảo thêm các cách quảng cáo cho website của mình nhé!

1. Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

Chức năng: Code này có chứ năng khi người dùng click vào bất cứ chỗ nào trên website thì sẽ có cửa sổ mới mở lên với nội dung là các trang web khác!

Hướng dẫn: 

trên website của bạn, tìm đến thẻ: <body> và thay bằng đoạn code bên dưới:

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */ function open_popup() { window.open("https://kynangso.net/") window.open("https://kynangso.net/") window.open("https://kynangso.net/") } /* ]]> */
</script>

Mặc định của đoạn code trên là người dùng click sẽ có 3 cái cửa sổ mở lên
bạn có thể thay đổi số cửa sổ xuất hiện khi người dùng click thông qua việc thay đổi số lượng các dòng:

window.open("https://kynangso.net/")

2. Code tự động mở Popup hiện sau trình duyệt cho blog/website

Chức năng: Các popup sẽ tự động xuất hiện mà không cần phải đợi độc giả click vào một vị trí bất kỳ trên trang của bạn và Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay phần mềm chặn popup.

Hướng dẫn:
Thêm 1 trong 2 đoạn code sau vào trước thẻ </head>
Đối với WordPress hoặc Blogger: Vào bố cục (Layout) ~> Thêm tiện ích (Add a widget) ~> HTML/Javascript ~> Dán 1 trong 2 đoạn code sau vào.

<script>
function popup() {
var url = "https://kynangso.net/";
window.open(url);
popWin = window.open(page,'popWin');
popWin.blur();
window.focus();
}
popup();
</script>

Hoặc:

<script>
 
//Pop-under window- By JavaScript - Tinet Kynangso.net
//Credit notice must stay intact for use
//Visit http://javascriptkit.com for this script
 
//specify page to pop-under
var popunder="https://kynangso.net/"
 
//specify popunder window features
//set 1 to enable a particular feature, 0 to disable
var winfeatures="width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0"
 
//Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)
//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded
var once_per_session=0
 
///No editing beyond here required/////
 
function get_cookie(Name) {
 var search = Name + "="
 var returnvalue = "";
 if (document.cookie.length > 0) {
  offset = document.cookie.indexOf(search)
  if (offset != -1) { // if cookie exists
   offset += search.length
   // set index of beginning of value
   end = document.cookie.indexOf(";", offset);
   // set index of end of cookie value
   if (end == -1)
     end = document.cookie.length;
   returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
   }
  }
 return returnvalue;
}
 
function loadornot(){
if (get_cookie('popunder')==''){
loadpopunder()
document.cookie="popunder=yes"
}
}
 
function loadpopunder(){
win2=window.open(popunder,"",winfeatures)
win2.blur()
window.focus()
}
 
if (once_per_session==0)
loadpopunder()
else
loadornot()
 
</script>

3. Code Popup mở tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web

Chú ý: Code này khác với code thứ nhất là ở code 1 thì khi click cửa sổ quảng cáo sẽ mở lên, còn ở code này thì khi click thì cửa sổ mới mở lên sẽ là website của bạn, còn cửa sổ cũ thì sẽ chuyển thành quảng cáo, các bạn lưu ý nhé!

Hướng dẫn:
Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>
Đối với WordPress/Blogger: Vào bố cục (Layout) ~> Thêm tiện ích (Add a widget) ~> HTML/Javascript ~> Dán đoạn code sau vào

<script type="text/javascript" language=javascript> 
function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var today = new Date();
today.setTime(today.getTime());
var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));
 
document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}
 
function Get_Cookie(name) {
 
var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
var len = start + name.length + 1;
if ((!start) &amp;&amp;
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
return null;
}
if (start == -1) return null;
var end = document.cookie.indexOf(";", len);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}
 
function Delete_Cookie(name, path, domain) {
if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}
 
function popunder() {
 
if (Get_Cookie('cucre') == null) {
Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
var url = "https://kynangso.net/";
pop = window.open(url, 'windowcucre');
pop.blur();
 
window.focus();
}}
 
function addEvent(obj, eventName, func) {
if (obj.attachEvent) {
obj.attachEvent("on" + eventName, func);
}
else if (obj.addEventListener) {
obj.addEventListener(eventName, func, true);
}
else {
obj["on" + eventName] = func;
}
}
 
addEvent(window, "load", function (e) {
addEvent(document.body, "click", function (e) {
popunder();
});
});
</script>

4. Code Popup mở cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình

Chức năng:
– Xuất hiện 1 lần khi mở trang Web.
– Cửa sổ trang Website được Pop nhỏ ở góc màn hình -> kéo dài thời gian ở lại của Website được Pop.

Hướng dẫn:
Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>
Đối với WordPress/Blogger: Vào bố cục (Layout) ~> Thêm tiện ích (Add a widget) ~> HTML/Javascript ~> Dán đoạn code sau vào

<script>function addEvent(obj,eventName,func){if(obj.attachEvent){obj.attachEvent("on"+eventName,func);}else if(obj.addEventListener){obj.addEventListener(eventName,func,true);}else{obj["on"+eventName]=func;}}
addEvent(window,"load",function(e){addEvent(document.body,"click",function(e){var pX;pX=screen.width;if(!pX){pX=document.documentElement.clientWidth?document.documentElement.clientWidth:document.body.clientWidth;}
if(pX>800){if(document.cookie.indexOf("pnpopup=popactive")==-1){document.cookie='pnpopup=popactive';params='width=50';params+=', height=50';params+=', top=1650, left=1460, resizable=no, scrollbars=yes, location=yes';var w=window.open("https://kynangso.net/",'window1',params).blur();window.focus();}}});});</script>

5. Code Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên

Chức năng: – Cửa sổ Popup chỉ mở ra khi bạn click chuột lần đầu tiên khi truy cập một blog, các thao tác click về sau cửa sổ popup sẽ không còn xuất hiện nữa. Code này sẽ lấy ngẫu nhiên trang web/blog trong urllist để xuất hiện.

Hướng dẫn:
Thay thẻ <body> thành đoạn code:

var Time_expires = 24 * 3600 * 1000;
SVIT_ADS_SetCookie('sinhvienit_popup_ads','true',Time_expires);
var urllist = ['https://kynangso.net/','https://kynangso.net/','https://kynangso.net/'];
var url = urllist[Math.floor(Math.random() * urllist.length)];
var params = 'width=' + '300';
params += ', height=' + '300';
params += ', top=0,left=0,scrollbars=yes,status=1,toolbar=1,menubar=1,resizable=1,location=1,directories=1';
var pop_ads_open = window.open(url, 'sinhvienit_ads_pop', params);
}
}
}
/* ]]&gt; */

 

6. Code Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên

Chức năng: Tương tự như code thứ 5 nhưng ở đây không phải là mở 1 popup mà làm mở nhiều popup nhé!

Hướng dẫn:
Thay thẻ <body> thành đoạn code:


7. Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 địa chỉ IP

Hướng dẫn: Thay thẻ <body> thành đoạn code:

<script>
/* <![CDATA[ */ function Set_Cookie(a,b,c,e,f,g){var d=new Date;d.setTime(d.getTime());d=new Date(d.getTime()+c);document.cookie=a+"="+escape(b)+(c?";expires="+d.toGMTString():"")+(e?";path="+e:"")+(f?";domain="+f:"")+(g?";secure":"")}function Get_Cookie(a){var b=document.cookie.indexOf(a+"="),c=b+a.length+1;if(!b&&a!=document.cookie.substring(0,a.length)||-1==b)return null;a=document.cookie.indexOf(";",c);-1==a&&(a=document.cookie.length);return unescape(document.cookie.substring(c,a))} function Delete_Cookie(a,b,c){Get_Cookie(a)&&(document.cookie=a+"="+(b?";path="+b:"")+(c?";domain="+c:"")+";expires=Mon, 11-November-2020 00:00:01 GMT")} function popunder(){null==Get_Cookie("cucre")&&(Set_Cookie("cucre","cucre Popunder","1","/","",""), pop=window.open("https://kynangso.net/","windowcucre"), pop.blur(),window.focus())}function addEvent(a,b,c){a.attachEvent?a.attachEvent("on"+b,c):a.addEventListener?a.addEventListener(b,c,!0):a["on"+b]=c} addEvent(window,"load",function(){addEvent(document.body,"click",function(){popunder()})}); /* ]]> */</script>

Hoặc:

function Set_Cookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
  var today = new Date();
  today.setTime(today.getTime());
  var expires_date = new Date(today.getTime() + (expires));
 
  document.cookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? ";expires=" + expires_date.toGMTString() : "") +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
((secure) ? ";secure" : "");
}
 
function Get_Cookie(name) {
 
  var start = document.cookie.indexOf(name + "=");
  var len = start + name.length + 1;
  if ((!start) &amp;&amp;
(name != document.cookie.substring(0, name.length))) {
    return null;
  }
  if (start == -1) return null;
  var end = document.cookie.indexOf(";", len);
  if (end == -1) end = document.cookie.length;
  return unescape(document.cookie.substring(len, end));
}
 
function Delete_Cookie(name, path, domain) {
  if (Get_Cookie(name)) document.cookie = name + "=" +
((path) ? ";path=" + path : "") +
((domain) ? ";domain=" + domain : "") +
";expires=Mon, 11-November-1989 00:00:01 GMT";
}
 
function popunder() {
 if (Get_Cookie('cucre') == null) {
   Set_Cookie('cucre', 'cucre Popunder', '1', '/', '', '');
    var url = "https://kynangso.net/";
    pop = window.open(url, 'windowcucre');
 pop.blur();
 
    window.focus();
  }
}
 
function addEvent(obj, eventName, func) {
  if (obj.attachEvent) {
    obj.attachEvent("on" + eventName, func);
  }
  else if (obj.addEventListener) {
    obj.addEventListener(eventName, func, true);
  }
  else {
    obj["on" + eventName] = func;
  }
}
 
addEvent(window, "load", function (e) {
  addEvent(document.body, "click", function (e) {
    popunder();
  });
});
  //]]&gt;

Chúc các bạn thành công!

About the author

TINET

guest
Nhập email nếu bạn muốn nhận thông báo về phản hồi trên bình luận của bạn.
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Dat

cái 3. Code Popup mở tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên webkhông còn dùng được nhỉ!

1
0
Gửi đánh giá của bạn đến bài viết này!x
()
x