Java Khóa Học

[Bài 3] Ép kiểu dữ liệu trong Java

ép kiểu trong java, [Bài 3] Ép kiểu dữ liệu trong Java
Written by TINET

Bài viết đã được cập nhật vào:

Ép kiểu trong Java là gì? (Type casting)

Ép kiểu là việc gán giá trị của một biến có kiểu dữ liệu này sang biến khác có kiểu dữ liệu khác.

Ví dụ:

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  int myInt = 9;
  double myDouble = myInt; // Automatic casting: int to double
 
  System.out.println(myInt);
  System.out.println(myDouble);
 }
}
Tryit Editor

 

Các loại ép kiểu trong Java

corejava Type Casting in Java 16 splesson - [Bài 3] Ép kiểu dữ liệu trong Java

 1. Ép kiểu Nới rộng (Widening)

widening type conversion - [Bài 3] Ép kiểu dữ liệu trong Java

Ép kiểu Nới rộng (Widening) Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước nhỏ hơn sang kiểu có kích thước lớn hơn. Kiểu biến đổi này không làm mất thông tin. Ví dụ chuyển từ int sang float. Chuyển kiểu loại này có thế được thực hiện ngầm định bởi trình biên dịch.

Ví dụ:

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  int myInt = 9;
  double myDouble = myInt; // Automatic casting: int to double
 
  System.out.println(myInt);
  System.out.println(myDouble);
 }
}
Tryit Editor

 

 1. Ép kiểu Thu hẹp (Narrowwing)

Java explicit Type Casting Narrowing - [Bài 3] Ép kiểu dữ liệu trong Java

Ép kiểu Thu hẹp (Narrowwing) Là quá trình làm tròn số từ kiểu dữ liệu có kích thước lớn hơn sang kiểu có kích thước nhỏ hơn. Kiểu biến đổi này có thể làm mất thông tin như ví dụ ở trên. Chuyển kiểu loại này không thể thực hiện ngầm định bởi trình biên dịch, người dùng phải thực hiện chuyển kiểu tường minh.

Ví dụ:

public class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  double myDouble = 9.78;
  int myInt = (int) myDouble; // Explicit casting: double to int
 
  System.out.println(myDouble);
  System.out.println(myInt);
 }
}
Tryit Editor

 

Chúc các bạn có một giờ học vui vẻ!


[Bài 3] Ép kiểu dữ liệu trong JavaKynangso.net

 

 

About the author

TINET

guest
Nhập email nếu bạn muốn nhận thông báo về phản hồi trên bình luận của bạn.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Gửi đánh giá của bạn đến bài viết này!x
()
x